Tank Vagonlar

Tank Vagonlar qıda ve qıda dışı sıvı kargo, sıvılaştılılmış qazlar ve toz halinde ürünlerin taşınmasında kullanılmaktadır. Petrol ürünleri, sıvılaştırılmış qazlar ve diğer kimyasal olarak aktif sıvıların olduğu gibi su, süt ve şurup taşımalarında kullanılan tank vagonlar vardır. Tank vagonların kapasiteleri genellikle 60, 120 ve 125 tondur.

Kapalı Vagonlar

Kapalı Vagonlar (çok amaçlı ve özel) dökme kutu, tane ve dökme yükler gibi çeşitli yüklerin taşınmasında kullanılmaktadır. Taşıma kapasitesi 68-71 ton (4akslı), 120-132 ton (8 akslı) ve 120-138 m3’tür. Yükleme ve boşaltma yanlardandır.

Hopper Vagonlar

Hopper Vagonlar dökme yükler, gübre, mineraller ve tohumların taşımasında kullanılmaktadır. Tavanında yükleme kapakları olan açık ve kapalı tip Hopper vagonlar mevcuttur. Doğru Hopper tipi taşınacak yüke göre belirlenir. Yükleme kapasiteleri 70 ton, 60-72 ve 81-87 m3’tür. Yükleme ve boşaltma işlemleri üstten özel ekipmanlarla yapılmaktadır.

Platform vagonlar

Platform vagonlar konteynır, makina, araç ve kereste, boru gibi uzun ürünlerin taşınmasında kullanılmaktadır. Çok amaçlı platform vagonlar farklı tip ürünlerin taşımasında kullanılıyor. Platform uzunluğu 13.4 metre, kapasitesi ise 71 tondur. Katlanan yanlıklar ve başlıklarla tehçiz edilebilir. Konteynır ve araçlar çok güvenli bağlama ekipmanlarına sahip özel platform vagonlarda taşınmaktadır. Bu tip platformların uzunlukları 13-14 ve 18-22 metre, taşıma kapasiteleri ise 60-75 tondur. Konteynır ve boru taşımak için tasarlanmış özel platformların taşıma kapasiteleri 59.5, 62 ve 66 ton, uzunlukları ise 26 metreye kadar olabiliyor. Bu platformlarda 18 metrelik borular taşınabiliyor. Kereste taşıyan platformların taşıma kapasitesi 67-68 ton uzunlukları ise 13.4 metre oluyor.

 

Kuyu ve istif platformlar yüksek kapasiteli konteynırların taşımasında kullanılmaktadır. 40 ft platformlar (kapasitesi 60-75 ton) 2 adet 20 ft veya 1 adet 40 ft konteynır, 60 ft platformlar (kapasitesi 60-72 ton) 1 adet 20 ft ve 1 adet 40 ft ve 80 ft platformlar (kapasitesi 68, 69.5, 72 ton) 2 adet 40 ft konteynır taşımaya uygundur. IMO1, IMO2 ve IMO5 tip tank konteynırların taşınması için kapasitesi 69 ton ve uzunluğu 26.2 metreye kadar olan özel platformlar vardır. Bütün platform vagonlarda yükleme ve boşaltma özel ekipmanlarla yapılmaktadır.

Kutu Tip Açık Vagonlar

Kutu Tip Açık Vagonlar dökme, boru, kereste gibi yüklerin taşınmasında kullanılmaktadir. Üstleri tente veya muşamba gibi malzemelerle örtülmektedir. Yükleme ve boşaltma işlemi özel ekipmanlarla üstten yapılmaktadır. Dökme yüklerde ise boşaltma vagonun tabanındaki kapakların açılmasıyla gerçekleşmektedir. Taşıma kapasitesi 71 tona kadar, hacmi 75.2 m3’tür. Yanları kapaklı damperli platform vagonlar yoğunluğu 1.8-1.9 m\m2 olan dökme yüklerin (kömür, toprak, kum, çakıl) taşınmasında kullanılmaktadır. Bağlantılar boyunca vagonların uzunlukları 13.4, 14.9 ve 17.6 metreye kadar, genişlikleri 3.5 metreye kadar, hacimleri 70 m3’e kadar ve taşıma kapasiteleri 60-65 ton (4 akslı), 100-105 ton (6 akslı), 145 ton (8 akslı) olmaktadır. Yükleme işlemi 12.5 m3’e kadar kova hacmi olan ekskavatörler tarafında yapılmaktadır. Otomatik boşaltma işlemi kapakların açılması ve platformun devrilmesiyle yapılmaktadır.

FacebookTwitter